Varför ska man validera och kontrollera sin utrustning?

För att betraktas som sterilt måste produkten genomgå en validerad steriliseringsprocess utöver den dagliga kontrollen.

Sterlisering är en process vars effektivitet inte kan kontrolleras i efterhand genom inspektion eller undersökning av utrustningen. Det är därför viktigt att autoklaven och dess steriliseringsprocesser valideras och genomgår en årlig upprepad processkontroll (UPK).

Validering

Validering och rutinkontroll görs genom mätning av de fysikaliska parametrarna tryck, temperatur och tid. Dessa kontroller utförs av utbildade tekniker med rätt kunskap och utrustning. Vårdgivaren ska spara och kunna visa upp valideringsprotokoll som de får av teknikern efter varje utförd kontroll.

Röntgenkontroll

Odontologisk röntgen utrustning innefattande intraoralröntgen och panoramaröntgen samt CBCT, skall kontrolleras årligen ur strålskyddssynpunkt